Lvl.up – kim jesteśmy?

Lvl.up to powstała w 2011 roku nieformalna grupa badaczy gier – studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezentujemy różne dyscypliny nauk, ale łączy nas zainteresowanie game studies – interdyscyplinarnymi badaniami nad zawartością i użytkownikami gier oraz ich rolą w kulturze i społeczeństwie. Organizujemy spotkania i konferencje naukowe, publikujemy, współpracujemy z innymi ośrodkami i wspieramy się wzajemnie w badaniu gier.